Fall-kontrollaudit

Inom ACCES-projektet görs en kvalitetskontroll (audit) av det pågående screeningprogrammet mot livmoderhalscancer. Därför har information om alla diagnosticerade fall av livmoderhalscancer och ospecificerad livmodercancer inhämtats från det svenska cancerregistret under perioden 2002-2011. Klinisk granskning och validering av cancerregistrets alla 4 652 fall av livmoderhalscancer/ospec.uteruscancer (exkl. sarcom) har gjorts av en erfaren gynekolog och överläkare.

Tabell: Klinisk eftergranskning av journaler

Process     Andel av fall (%)
Från Cancerregistret 4 652  
Exkluderade individer 369  
     
Bekräftade och klassificerade 4 275 100%
Återstår att granska 0 0%

 

 

De diagnostiska glasen och de formalinfixerade  (FFPE) vävnadsblocken från alla fall av livmoderhalscancer samlas för närvarande in från 25 olika biobanker (regionala patologilaboratorier) över hela Sverige (för aktuell status se tabell). De diagnostiska glasen granskas av en erfaren histopatolog, som bekräftar diagnosen invasiv cervixcancer och bestämmer  tumörens histopatologiska typ. Utvalda block från dessa fall som innehåller tumörvävnad samlas sedan in och snittas i 5 µm tunna sektioner. DNA utvinns från snitten och undersöks för att bestämma vilka HPV-typer som finns i tumörerna.

 

Tabell: Insamling av preparat för livmoderhalscancerfall mellan 2002 och 2011 i Sverige (överblick av projektstatus):

Process …av  25 Biobanks …av 4 275 fall
Andel av fall (%)
Godkända biobanksansökningar 25 4 275 100
Levererade diagnostiska glas 25 3 898 91
Histopatologisk gransning (1) 25 3 898 91
Snittning av FFPE-blocks 20 2 938 69
HPV-typning 20 2 913 (1) 68

 

Sista Uppdatering: 2016-11-03
Histopatologisk granskning avslutades 2016-08-31 och provinsamlingen avslutades 2016-10-16. (1) Labbdata t o m 2016-11-03

 


Tabell: Insamling av preparat för livmoderhalscancerfall mellan 2001 och 2011 i Sverige (projektstatus per biobank):  acces-websida_biobanker_161103