NKCx

 

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx)

Cervixcancer (cancer i livmoderhalsen) är globalt sett en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor. Innan förebyggande åtgärder sattes in drabbades cirka 2% av svenska kvinnor av cervixcancer under sin livstid. Idag drabbas endast 450 kvinnor varje år. Denna låga nivå kräver ett fortsatt effektivt förebyggande genom organiserad gynekologisk cellprovtagning. Om man alltid deltar i gynekologisk cellprovtagning när man får kallelse till det, så sänker man sin risk för cervixcancer med cirka 90%. På senare år har även vaccination mot Humant Papillomvirus (HPV) tillkommit som ytterligare ett redskap för att förebygga sjukdomen. HPV-vaccination sänker risken för cervixcancer med ca 70% och ett optimalt skydd fås om man både vaccinerar sig och deltar i gynekologisk cellprovtagning när man blir kallad.

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx) är en av SKL initierad sammanslagning av två befintliga kvalitetsregister med lång erfarenhet och hög kompetens. NKCx analysdatabas har 100% nationell täckning av data om inbjudningar, cellprover och vävnadsprover från cervix. NKCx har också ett processregister med i realtid åtkomliga data från vårdkedjans alla steg som idag täcker 45% av den kvinnliga befolkningen och byggs ut nationellt för kvalitetsutveckling och stöd för vårdprocesserna.

NKCx främsta strategi för kvalitetsutveckling är en systematisk, nationell analys av effekten av olika möjliga kvalitetsförhöjande åtgärder, med efterföljande återförande av analyserna för de som är ansvariga för det förebyggande arbetet i landets olika delar.

Kvalitetsregistret leds av en styrgrupp och en tvärprofessionell expertgrupp.

KontaktJoakim Dillner, ordförande

 

Mer information:

Dataleverans till NKCx

Rapporter och diagram från NKCx databasen –  NKCx Kvalitetsindikatorer

Swedish Association of Local Authorities and Regions

Swedish Society of Obstetics and Gynecology