Partners och finansiering

ACCES finansieras huvudsakligen av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

ssf_logo_sv

Med-finansiärer

 • Cancerfonden
 • Gävleborgs Landsting
 • Karolinska Institutet
 • Merck Sharp  & Dome
 • Stockholm Läns Landsting
 • Strategiska Forskningsområden (SFO)
 • Vetenskapsrådet

Samarbetspartners

 • Danish Cancer Society
 • EU FP7 Programso PREHDICTo CoheaHr
 • Folkhälsomyndigheten (FoHM)
 • Histo-Center AB
 • Karolinska Sjukhuset
 • LABMED (ki.se/en/labmed)
 • Lunds Universitet
 • Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
 • Statens Serum Institut (SSI), Denmark
 • Swedish eScience Research Center (SeRC)
 • World Health’s Organization’s International Agency for Research on Cancer (IARC)