Kontakter

Forskare

Pär Sparén

Professor i medicinsk epidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet och f.d. tillförordnad chef för Svenska Cancerregistret vid Socialstyrelsen. Professor Sparén har varit ledande forskare för Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention de senaste 10 åren. Han är expert inom cancerepidemiologi och forskning för att förebygga livmoderhalscancer och ledare för ACCES-projektet. Han är ansvarig för dataresurser och kontakter med de inblandade laboratorierna och länkning av olika register för att skapa den nationella databasen och biobanken för analyser. Som medlem i referensgruppen för Svenska HPV-vaccinationsregistret har han också hand om kontakter och databeställning från Folkhälsomyndigheten.

Joakim Dillner

Professor i infektionsepidemiologi vid Institutionen för Laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet. Dr. Dillner är expert inom tumörbiologi, infektionsepidemiologi, HPV, biobanker och kliniska försök av randomiserad HPV-screening. Han är ansvarig för våra biobanker, HPV-laboratorierna och leder den planerade randomiserade hälsovårdsstudien.

Bengt Andrae

Överläkare i obstetrik och gynekologi vid Gävle sjukhus och Processledare för cervixcancer prevention vid Uppsala-Örebro Regionala Cancer Centrum. Dr. Andrae är klinisk expert på livmoderhalscancer och leder fall-kontrollauditen tillsammans med Professor Sparén.

Alexander Ploner

Dr. Ploner arbetar vid MEB och är expert inom biostatistik och matematisk simulering och arbetar tillsammans med Professor Palmgren med utveckling av olika modeller för riskprognoser. Dr. Ploner arbetar också med Dr. Arnheim Dahlström och Professor Sparén i uppföljning och utvärdering av HPV-vaccination i Sverige, samt i fall-kontrollauditen med Professor Sparén och Dr. Andrae.

Juni Palmgren

Professor i biostatistik på MEB och i Finland vid Institutet för Molekulärmedicin, FIMM. Hon är också medansvarig till Svenskt e-Vetenskapligt forskningscenter (SeRC) och koordinator för dess e-vetenskapliga samfund för komplexa sjukdomar. Som expert inom biostatistik och metodutveckling för komplexa biologiska system, ligger hennes fokus i projektet på att utveckla riskprognoser för användning av åtgärder för kontroll av livmoderhalscancer.

Lisen Arnheim Dahlström

Docent. Som forskare i infektionsepidemiologi har Dr. Arnheim Dahlström varit särskilt involverad i aspekter som handlar om vaccinsäkerhet och studier av sjukdomsbördan.

Hans-Olov Adami

Professor i epidemiologi och f.d. ordförande vid Institutionen för epidemiologi vid Harvarduniversitetet, samt Professor Emeritus i cancerepidemiologi vid MEB, KI. Professor Adami medverkar som expert i cancerepidemiologi och cancerscreening inom ACCES-projektet.

Karin Sundström

Efter att ha avlagt sin doktorsexamen i Professor Sparéns forskningsgrupp, arbetar nu Dr. Sundström som postdoc med Joakim Dillner, och bistår på olika sätt inom ACCES-projektet, framför allt inom uppföljningen av HPV-vaccinerade kvinnor.

Anna Söderlund-Strand

Dr. Söderlund-Strand är doktorsexaminerad forskare som arbetar med Dr. Dillner och är ansvarig för HPV-typning, med arbetsplats vid Lunds Universitet.

Doktorander och postdocs som arbetar i ACCES-relaterade projekt:

Eva Herweijer

Jiangrong Wang

Miriam Elfström

Jiayao Lei

Övrig personal

Ellinor Östensson arbetar med hälsoekonomi

Pouran Almstedt arbetar som  systemutvecklare, strukturerar databaser och koordinerar dataleverans från patologiska och cytologiska prov från laboratorierna

Sara Nordqvist Kleppe koordinerar insamlingen av biologiska prov inom fall-kontrollauditen.

Carina Eklund är laboratoriesamordnare i Dr. Dillners forskningsgrupp vid LABMEB samt koordinator och kvalitetskontrollant av HPV-laboratorieanalyser i projektet.

Camilla Lagheden är biomedicinsk analytiker med ansvar för analyser av HPV-proven inom Case-Control Audit.