Studier av HPV-vaccinationens effektivitet, säkerhet och omfattning

 

HPV-vaccinationens effektivitet

Två studier av HPV-vaccinets effektivt mot kondylom har nyligen publicerats (JNCI mars 2013, JAMA januari 2014). En starkt skyddande effekt (93%) av kvadrivalent HPV-vaccination mot kondylom påvisades för flickor som vaccinerats före 14 års ålder. Tre doser av vaccinet (tagna vid 0, 2 och 6 månader) var effektivare än två doser (tagna vid 0 och 2 månader). För närvarande pågår en studie om det kvadrivalenta vaccinets effektivitet mot CIN 2+ i Sverige och en annan studie om dos-effektivitet mot CIN 2+ i ett dansk-svenskt samarbete.


 

Säkerhetsuppföljning av HPV-vaccination i Sverige och Danmark

Målet med denna studie var att tidigt upptäcka allvarliga biverkningar av HPV-vaccination i Sverige och Danmark bland kvinnor som vaccinerades från 2006 till 2010. Studien använde sig av de nordiska befolkningsbaserade hälsovårdsdatabaserna och är ett samarbete med Statens Seruminstitut i Danmark. Inga allvarliga biverkningar för autoimmuna eller neurologiska sjukdomstillstånd eller blodpropp kunde påvisas (BMJ, 2013).

 


 

 

Socioekonomiska faktorer för HPV-vaccination bland flickor och unga kvinnor i Sverige

I denna studie undersöks sambandet mellan socioekonomisk status och omfattning av HPV-vaccination inom skolbaserad och ifatt-vaccination( s.k. catch-up). Faktorer som utbildning, inkomst och boendeort för de vaccinerade och deras föräldrar kommer att studeras.