Utvärdering av förebyggande åtgärder mot livmoderhalscancer: Befolkningsbaserad fall-kontrollaudit

Inom audit-delen av pågående screeningprogram mot livmoderhalscancer har information om alla diagnosticerade fall av livmoderhalscancer och ospecificerad livmodercancer under perioden 2002-2011 inhämtats från det svenska cancerregistret. Klinisk granskning och validering av alla 4652 fall av primär invasiv livmoderhalscancer har gjorts av en erfaren gynekolog och överläkare. Information om FIGO-stadium, histologisk typ, behandlingsmodalitet, sjukhusvistelse och tidpunkt för cancerdiagnos har inhämtats från kliniska journaler. Histo-patologisk eftergranskning och HPV-typning av dessa cancerfall pågår för näravarande.

Pågående studier:

  • Utvärdering av risken för livmoderhalscancer om diagnos av ASCUS hos kvinnor yngre än 30 år följs upp med ytterligare ett cellprov i stället för kolposkopi och vävnadsprov
  • Risk för invasiv livmoderhalscancer efter diagnos av körtelcellsatypi
  • Utvärdering av gynekologisk cellprovskontroll efter 60 års ålder för att förebygga livmoderhalscancer
  • Kan gynekologisk cellprovskontroll förebygga adenocarcinom i livmoderhalsen
  • Utvärdering av gynekologisk cellprovskontroll före 30 års ålder för att förebygga livmoderhalscancer

 

bild analys av resultat sve

 

För mer information om auditen, se fliken “Case-Control Audit”