ACCES-projektet

 

Livmoderhalscancer är en unik sjukdom eftersom det finns goda förutsättningar att förebygga den. Trots detta är det den näst vanligaste cancerformen i världen, och i Sverige drabbas fortfarande drygt 400 kvinnor varje år trots ett framgångsrikt screeningprogram sedan mer är 40 år. 

ACCES-projektet har som mål att på ett avgörande sätt flytta fram positionerna för att i framtiden kunna förebygga all livmoderhalscancer. Vi avser att skapa en världsunik resurs som kan användas för folkhälsoforskning i världsklass, där implementering och utvärdering av nya förebyggande strategier är en viktig beståndsdel.

 

shutterstock_86571043